Pieter Van Hecke begon in 2008 in bijberoep en werkt sinds 2010 voltijds in de installatietechnieken.

Op dit moment is de zaak een eenmanszaak, met de nodige ondersteuning van zelfstandige collega's.

De opdrachten zijn voornamelijk particulier, residentieel. Af en toe worden werken uitgevoerd voor een kleine KMO.

Er wordt veel belang gehecht aan kwaliteit en correcte afspraken. De kwaliteit wordt bereikt door constante bijscholing (erkend technicus gas, vloeibare brandstoffen, cerga opleidingen, fabrieksbezoeken, ...), overleg met collega's en groothandel/fabrikant en een gezonde interesse voor het vak in het algemeen.

Daarnaast is het voor u misschien interessant om te weten dat er ook bijzondere aandacht wordt besteed aan de recyclage van het bedrijfsafval. Door een doorgedreven sorteren (verpakkingsplastic, hard plastic, metalen, papier- en karton, elektronisch afval, kga, isomo, ...) wordt de hoeveelheid restafval, dat enkel kan worden verbrand, drastisch verminderd.

 • U maakt een afspraak voor een werfbezoek
 • Ter plaatse wordt de situatie bekeken, wordt er geluisterd naar wat u wenst en wordt mondeling en schriftelijk de nodige informatie verstrekt.
 • U krijgt een link doorgestuurd naar een referentielijst, zodat u een kijkje kan nemen welke werken reeds werden uitgevoerd, waar, voor wie en op welke manier. Dit is in het leven geroepen omdat u voor dergelijke werken het nodige vertrouwen moet kunnen krijgen en bestaande klanten de beste manier zijn om u dat te geven.
 • Van sommige voorgestelde oplossingen kan niet worden afgeweken, omdat er wordt gekozen voor kwaliteit van de installatie op langere termijn. Deze beslissing is genomen door de ervaring uit de vele depannages op installaties waar geen rekening is gehouden met de aanbevelingen van de fabrikanten en de regels van de kunst. Verwacht dus geen prijsbreker, maar wel de beste prijs/kwaliteit verhouding. Vergeet niet dat het om een investering gaat die toch wordt verwacht 15 jaar dienst te doen.
 • De gebruikte merken zijn Vaillant, Remeha en Elco
 • U ontvangt een correcte en gedetailleerde offerte op de afgesproken termijn
 • Indien nodig kan u steeds om bijkomende informatie vragen. Dit kan telefonisch, per mail of zelfs op de werf
 • De werken worden uitgevoerd op de afgesproken datum, volgens de overeengekomen voorwaarden
 • U ontvangt de nodige informatie wederom mondeling en schriftelijk
 • U kan steeds contact opnemen om service te krijgen mocht dat naderhand nodig zijn
 • In elke stap van het proces staan u, de klant, en uw wensen centraal.
 • U maakt een afspraak voor een werfbezoek
 • Ter plaatse wordt de situatie bekeken, wordt er geluisterd naar wat u wenst en wordt de nodige informatie verstrekt.
 • U krijgt een link doorgestuurd naar een referentielijst, zodat u een kijkje kan nemen welke werken reeds werden uitgevoerd, waar, voor wie en op welke manier. Dit is in het leven geroepen omdat u voor dergelijke werken het nodige vertrouwen moet kunnen krijgen en bestaande klanten de beste manier zijn om u dat te geven.
 • U brengt een bezoek aan onze partners voor de keuze van uw materialen: bad, douche, toilet, tegels, ... Deze partners brengen ons daarvan op de hoogte
 • Onze voorkeur gaat uit naar Desco voor cv - san materiaal. Een uitgebreide selectie tegels met goede begeleiding vindt u bij Stefaan Willems of Eurocaro. Wil u ergens anders inspiratie opdoen en materiaal kiezen, dan kan dat uiteraard ook.
 • Indien nodig wordt er nogmaals afgesproken / overlegd tot u tevreden bent over de plannen
 • Daarna ontvangt een correcte en gedetailleerde offerte op de afgesproken termijn
 • De werken worden uitgevoerd op de afgesproken datum, volgens de overeengekomen voorwaarden. U moet toch rekenen op 3-4 weken voor een volledige badkamer (Dit kan korter / langer, afhankelijk van de gevraagde werken)
 • U kan steeds contact opnemen om service te krijgen mocht dat naderhand nodig zijn
 • In elke stap van het proces staan u, de klant, en uw wensen centraal.

Voorkeur voor gas - waarom?

 • Goedkoper in installatie en onderhoud
 • Fijnere techniek - beter rendement
 • Gemak van levering
 • Plaats die installatie inneemt

Is Gas dan niet gevaarlijk? Een gasinstallatie is aan zeer strenge normen onderworpen (die we ook strikt volgen) waardoor problemen en gevaar zo goed als worden uitgesloten.

Zijn er andere nadelen waar ik moet aan denken? Een stookolieketel heeft een langere verwachte levensduur

Niet alleen omdat het in september 2015 de norm wordt, maar vooral omwille van het hoge rendement. U haalt dus het maximum aan energie uit de brandstof die in de ketel wordt gestopt.

De verliezen die men vroeger langs de schouw had, worden door de condensatietechniek tot een minimum beperkt. Vroeger was dit niet mogelijk omdat een te lage schouwtemperatuur ook nadelige gevolgen had (geen voldoende trek, neerslag van vocht in de schouw, ...). Bij een condensatietoestel is de ketel en de schouw voorzien op het neerslaan van condensaat door de lage temperatuur. Ook de afvoer van de rookgassen is geen probleem meer ondanks de lage temperatuur, omdat deze naar buiten worden gestuwd met een ventilator ipv afhankelijk te zijn van de goede werking van de natuurlijke trek.

Bijkomend voordeel: een condensatietoestel is een gesloten toestel, waardoor het gevaar van CO-intoxicatie wordt uitgesloten en de regelgeving mbt verluchting voor open toestellen niet van toepassing is.

Door de vele depannages op verscheidene merken, leert men de dienst na verkoop, technische ondersteuning en bedrijfscultuur van die merken kennen. Er wordt gekozen voor de merken waar die ondersteuning is zoals ze hoort, zodat een correcte service kan worden gegeven en u als klant daar ook de vruchten van draagt.